Χάρη στο Διαδίκτυο, είναι δυνατόν για πολλούς ράπερ να αυτοπαγωγούν καθώς και να αυτο-δημοσιεύσουν τα πράγματα τους. Πολλά από αυτά είναι μέτρια στην καλύτερη περίπτωση.

Αλλά αυτό είναι καλό.

Καλά λόγια. Μεγάλοι κτύποι. επιθεωρήστε το.
5 βολές από 38 Spesh