Έχω μια νέα αγαπημένη τοποθεσία αστεία αγάλματα από όλο τον κόσμο. Βάζω ένα ζευγάρι εδώ για εσάς, αλλά πραγματικά θα έπρεπε να πάτε στον ιστότοπο. Εύθυμος.